Recent Articles

 • дескриптивна геометрия, дескриптивна геометрия учебник, дескриптивна геометрия лекции, курсови задачи по дескриптивна геометрия, онлайн учебник по дескриптивна геометрия, монжова проекция, аксонометрия, свободна перспектива, котирана проекция

  Дескриптивна Геометрия

  Основни положения и въведение в дескриптивната геометрия.

 • дескриптивна геометрия, дескриптивна геометрия учебник, дескриптивна геометрия лекции, курсови задачи по дескриптивна геометрия, онлайн учебник по дескриптивна геометрия, монжова проекция, аксонометрия, свободна перспектива, котирана проекция

  Descriptive Geometry over the world

  Полезни сайтове и статий на английски за дескриптивната геометрия и различните проекции.

 • дескриптивна геометрия, дескриптивна геометрия учебник, дескриптивна геометрия лекции, курсови задачи по дескриптивна геометрия, онлайн учебник по дескриптивна геометрия, монжова проекция, аксонометрия, свободна перспектива, котирана проекция

  Students Time

  Примерни курсови задачи в различните проекции

Move Forward With Your Education about Descriptive Geometry

Въведение в Дескриптивната геометрия

Дескриптивната Геометрия ни дава методи за изобразяване на пространствените фигури върху една равнина, която обикновено се нарича чертожна равнина. Дескриптивната геометрия дава още и правила за решаване и на обратната задача, т.е. на задачата да разчитаме чертежи. Основните задачи на дескриптивната геометрия се свеждат до: 1. Даване на методи за пълното и точното изобразяване на пространствените фигури в чертожната равнина. 2. Даване на правилата за четенето на чертежа, така че от него да можем да съдим точно за вида, формата и размерите на фигурата, представена на чертежа. Това се постига чрез различни проекционни методи, които съставят и предмета на дескриптивната геометрия. Изобразяването на пространствените фигури в чертожната равнина дескриптивната геометрия постига главно чрез проектирането... прочети

Дескриптивна Геометрия, Монжона проекция, Аксонометрия Свободна перспектива Централна перспектива Котираната проекция